Bliv Heltetræner

Vi starter nye Heltetrænerhold ultimo november - tilmeld dig nu!

Har du evnerne til at træne og udvikle fremtidens børn og unge, så de kan stå stærkt i sig selv?

Heltetræneruddannelsen henvender sig til dig, som har en iboende Helt i sig. Du har evner, som kan vise sig på forskellige måder.

 

Eksempler på noget af det vi leder efter hos dig:

 • Du har en meget præcis fornemmelse for, hvordan børn og unge føler og tænker. 
 • Du har en stærk trang til at vise børn og unge, hvor fantastiske de er og vise dem nye muligheder i tilværelsen.
 • Du elsker at begejstre og opmuntre mennesker i processer.
 • Du har en medfødt æstetisk sans, der kan se, hvordan andre mennesker har det.
 • Du har tidligere arbejdet med børn eller unge, som lærer, pædagog, fritidsarbejder, idrætsudøver eller andet.
 • Du er en handler, der tænker praktisk og er en problemløser.
 • Du er eftertænksom og grundig og søger en dybere betydning.
 • Du har en stærk intuition og indfølingsevne.
 • Du har kunstneriske evner indenfor dans, skuespil, kamp eller sang.
 • Du har kendskab til indre stilarter som Yoga, Kung Fu, Mindfulness.
 • Du søger mod at kultivere og forfine dine talenter og dit særpræg, for at udvikle dig som menneske.

Ved den første samtale, vil du blive vurderet på, om du har de nødvendige forudsætninger, for at arbejde som Heltetræner

Selve Heltetræner diplomuddannelsen står HELTESKOLEN for.

Du vil blive uddannet i praktisk dannelse. Du får løbende vejledning i de metoder og didaktikker, der ligger i Heltetræningens pædagogik og psykologi indenfor de forskellige målgrupper.

Uddannelsen til Heltetræner virker som et Learning Lab, hvor du ret hurtigt kommer ud i det praktiske arbejde med børn og unge for at observere og iagttage, hvordan Heltetræningen er bygget op.

Her får du direkte ”hands on” med virkeligheden, erfaring og et erkendelsesniveau, der finder frem til dine styrker, og hvor der bør arbejdes.

Du følger her et Heltehold sammen med en Heltetræner, og får direkte erfaring til selv at kunne overtage holdet.

Virksomheden Helteskolen og Forening for Heltetræning har et tæt samarbejde. Som uddannet Heltetræner kan du arbejde for virksomheden Helteskolen eller Forening for Heltetræning.

Diplom Heltetræneruddannelsen

Uddannelsens varighed:

Enten 20 uger á 4 timer om ugen fordelt over ca. 2 dage pr. uge. (vi betaler uddannelsen)

Eller 12 uger á 4 timer om ugen med løn undervejs (ved egenbetaling af uddannelsen) 

Pris: 17.250 kr. inkl. undervisningsmateriale eller 0 kr. hvis du vælger at arbejde ulønnet under hele uddannelsen.

Kontakt os for mere information. Ring til Tine Brix Davidsen på 22 50 94 22

For yderligere information kontakt Helteskolen på

77550550 eller Forening for Heltetræing under kontakt