Bliv Heltetræner

For dig, der har lyst til at begejstre børn og unge med praktisk dannelse gennem psykiske og fysiske øvelser.

- “Aldrig har det været så vigtigt som nu at træne vores børn og unge til fremtiden, der byder på store udfordringer”.

Forening for Heltetræning er et sted til fremtidens børn og unge.

Her får børn og unge tilbud om at tage ansvar, stå ved sig selv med de særpræg de har.

Har du evnerne til at træne og udvikle fremtidens unge?

Heltetræneruddannelsen henvender sig til dig, som har en iboende indre Helt i sig. Du har evner, som kan vise sig på forskellige måder.

Eksempelvis

 • Du har en meget præcis fornemmelse for, hvordan børn og unge føler og tænker.
 • Du har en stærk trang til at vise børn og unge, hvor fantastiske de er og vise dem nye muligheder i tilværelsen.
 • Du elsker at begejstre og opmuntre mennesker i processer.
 • Du har en medfødt æstetisk sans, der kan se, hvordan andre mennesker har det.
 • Du har tidligere arbejdet med børn eller unge, som lærer, pædagog, fritidsarbejder, idrætsudøver eller andet.
 • Du er en handler, der tænker praktisk og er en problemløser.
 • Du er eftertænksom og grundig og søger en dybere betydning.
 • Du har en stærk intuition og indfølingsevne.
 • Du har kunstneriske evner indenfor dans, skuespil, kamp eller sang.
 • Du har kendskab til indre stilarter som Yoga, Kung Fu, Mindfulness.
 • Du søger mod at kultivere og forfine dine talenter og dit særpræg, for at udvikle dig som menneske.
 • Du har måske oplevet andre varianter end de nævnte?

Ved den første samtale, vil du blive vurderet på, om du har de nødvendige forudsætninger, for at arbejde som Heltetræner - læs mere her.

Uddannelsen har til formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med dine evner som Heltetræner i et trygt miljø.

 

Selve Heltetræner diplomuddannelsen står HELTESKOLEN for.

Du vil blive uddannet i praktisk dannelse. Du får løbende vejledning i de metoder og didaktikker, der ligger i Heltetræningens pædagogik og psykologi indenfor de forskellige målgrupper.

Heltetræneruddannelsen består af Mesterlæren, hvor du både teoretisk og praktisk får en dybdegående erfaring.

Uddannelsen til Heltetræner virker som et Learning Lab, hvor du ret hurtigt kommer ud i det praktiske arbejde med børn og unge for at observere og iagttage, hvordan Heltetræningen er bygget op.

Her får du direkte ”hands on” med virkeligheden, erfaring og et erkendelsesniveau, der finder frem til dine styrker, og hvor der bør arbejdes.

(Se illustration)

Du følger her et Heltehold sammen med en Heltetræner, og får direkte erfaring til selv at kunne overtage holdet.

 

Praktisk info til dig, der vil i gang med en Heltetræneruddannelse.

Denne uddannelse har brug for, at du som menneske er klar til at bruge dit "hele" dig.

Du skal være tydelig i dit kropssprog og i din kommunikation. Børn og unge har brug for voksne, der kan tydeliggøre en tryg vej, så de kan stå stærkt i sig selv.

Uddannelsen er en diplom- og kontrakt uddannelse, der skal underskrives mellem Helteskolen og dig.

Virksomheden Helteskolen og Forening for Heltetræning har et tæt samarbejde. Som uddannet Heltetræner kan du arbejde for virksomheden Helteskolen eller Forening for Heltetræning.

Kontaktpersoner og hold findes på Forening for Heltetrænings hjemmeside.

Helteudstyr, tøj mm. er egenbetaling.

Heltetræneruddannelsen består af 4 moduler.

Du bliver først uddannet i målgrupperne: Børnehavebørn og skolebørn.

Diplom Heltetræneruddannelsen

Pris: 17.250 kr. inkl. undervisningsmateriale.

Depositum: 3.000 kr.

Uddannelsens varighed: 23 timer fordelt på 12 uger.

Da uddannelsen muligvis kan give direkte job, er det muligt at betale af på uddannelsen.

Masterclass

Som uddannet Heltetræner har du mulighed for at tage Masterclass i følgende målgrupper: Børn med specielle behov, unge, pædagoger og lærere og forældre.

For yderligere information kontakt Helteskolen på

77550550 eller Forening for Heltetræing under kontakt