Børn og unge med specielle behov (7- 21 år)

Har du et barn med specielle behov, kan det med stor fordel gå til Heltetræning. Vi har mere end 20 års erfaring som viser, at Heltetræningen har god indvirkning på netop børn med specielle behov.

Dit barn skal ikke tilmeldes et specielt hold. Vi har succes med at blande børn på vores hold. Samtidig er det vigtigt, at dit barn skal føle sig på lige fod med andre børn.

Hvert barn har sit helt eget unikke særpræg.

Vi arbejder med fire grundfølelser som er glæde, omsorg, vrede og tristhed. At føle glæde, føle omsorg, føle vrede og føle sig trist. Vi bruger De Fire Temperamenter, der tilknytter sig grundfølelserne.

Vi har inddelt de enkelte grundfølelser i farver. Hvert barn har sine egne unikke ”farver”.

Det kan beskrives således:

  • Den røde: Sangvinikeren er spontan, udadvendt, optimistisk og livlig. Dette barn er ikke optaget af andres grænser, men af at sætte sine egne grænser igennem.     
  • Den gule: Flegmatikeren er æstetisk, ligevægtig, venlig, medfølende, empatisk og god til at samarbejde. Dette barn er samvittighedsfuld og optaget af andres behov og bliver ofte bekymret, men viser sjældent vrede.     
  • Den grønne: Kolerikeren er handlekraftig, målrettet, hurtig, udadreagerende, rastløs, impulsiv, vred, stædig og dominerende. Dette barn er meget optaget af sine egne behov og af at håndhæve egne grænser.      
  • Den blå: Melankolikeren er eftertænksom, idérig, finurlig, indadvendt, tungsindig, tavs, langsom grundig, ærlig og reflekterende. Dette barn har tendens til selvmedlidenhed og gemmer følelserne dybt i sig selv.

 

Dit barn indeholder ofte flere farve nuancer og blandinger af ovenstående. Dit barn kan således både være introvert og ekstrovert,  som også kaldes ambivert.

Hvis dit barn har fået en diagnose, og kun er blevet bedømt ud fra sin adfærd, men hvor der ikke er taget hensyn til dit barns unikke særpræg, vil vi kunne se det og afhjælpe med det til Heltetræning. Så barnet får øje på sine egne særpræg. Vores erfaring er at det desværre ofte er tilfældet.  - Læs mere om farverne på dette link

Vi arbejder også med en femte følelse, som er angst. At føle angst, som er noget både børn og voksne føler og som kan være en stopklods for dit barns videre udvikling. Implicit i vores træning, kommer vi omkring fem grundfølelser.

Det er vigtigt at blive styrket endnu mere som den man er, men det er lige så vigtigt at lære om alle de andre farver og følelser for at blive ”et helt menneske” og for at kunne begå sig og stå stærkt i sig selv. Som vi i Heltetræningen siger ”Bliv helten i dit eget liv.” 

Uanset hvem man er skal man lære at tage ansvar for hvordan man er og ens følelser. Derfor er det vigtigt at kende balancen mellem det tæmmede og det utæmmede. Når man er i ubalance kan man let reagere med uhensigtsmæssigt adfærd, især når man er under pres eller stress.

Det skal man lære selv at tage sig af.  Det er ikke altid nemt at tæmme sig selv. Til Heltetræning skal vi begge dele. Vi træner fysisk og psykisk dit barn i det utæmmede (røde og blå felt) og samtidig holde fokus på det tæmmede og finde balancen. Det er noget dit barn helt praktisk skal have erfaring med og deri ligger dannelsen.

 

Heltetræning for skolebørn (7-12 år)

Heltetræning for skolebørn er et unikt praktisk dannelsesforløb, der hedder Den Indre Helt. “Indre”, fordi børn i denne fase skal lære at lytte indadtil, til en indre ro, indre adfærd og indre styrker og dermed stå stærk i sig selv. Målet er gennem praktisk dannelse, at skabe livstrygge, selvbevidste, sociale og livsduelige børn med selvværd, der er undervisningsparate. 

I forløbet indgår sansemotorisk træning på højt niveau. For at gøre træningen håndgribeligt for barnet arbejder vi med 4 forskellige farver og grundfølelser, hvortil der er tilknyttet et dyr. Den enkelte farve koblet samme med et dyrs grundfølelse udtrykkes i lyd og bevægelse (f.eks. en tiger der er vred). Børnene lærer at sætte krop og lyd på forskellige følelser for på den måde at kunne tage vare på sig selv og egen adfærd i givne situationer.

Dit barn vil opdage, at det føler sig mere tryg i nogle øvelser end andre og det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at du som forælder opmuntrer dit barn igennem forløbet. Hvert enkelte barn har sit eget unikke særpræg og adfærdsmønster. Vi fokuserer på det enkelte barns særpræg og styrker. Samtidig opmuntres barnet til at skrue op for nye sider af sig selv og blive fortrolig med hele følelsesspektret. Det sker på en måde, så det gradvist finder balance og helheden i sig selv.  

Vi benytter her Teori U, som den utæmmede model af Otto Scharmer. Her skal dit barn finde ind til sin egen indre Helt, fremfor at downloade, hvor den dømmende, kyniske og frygtens stemme kan være en forhindring.

 

Heltetræning for børn og unge (13 – 21 år)

Heltetræning for børn og unge er et unikt praktisk dannelsesforløb, der hedder Den Hele Helt fordi unge skal kunne navigere i Verden gennem 3 faser. Det indre, det ydre og Verden omkring. Der lægges vægt på det hele menneske i alle dets faser. Alle unge har et unikt potentiale, som i denne fase skal kultiveres og udvikles til gavn for sig selv og fællesskabet. 

Målet er gennem praktisk dannelse at skabe livstrygge, sociale, livsduelige og hele mennesker, der er selvsikre og innovationsparate.

Dit unge barn skal gennem 3 faser lære sig selv så godt at kende, at det under pres er i stand til at sanse det ydre og lytte til sit indre og herfra tage et dybere valg, der er i overensstemmelse med egen overbevisning. Snart skal dit voksne barn navigere rundt i en hastelig foranderlig Verden bestående af mange valg, fællesskaber og skabe sig sin egen tilværelse.

Gennem sansemotoriske øvelser udfordrer Heltetræningen den unge. På rekordtid tilegner det sig færdigheder til at kunne “tune in” med en 100 % mental og fysisk parathed. Du vil opleve at din søn/datter bliver i stand til at navigere indefra. Det lærer sig selv bedre at kende og finder sin indre balance.

Alle unge mennesker har sit eget unikke særpræg og adfærdsmønster. Vi fokuserer på dets særpræg og styrker. Samtidig opmuntres den unge til at skrue op for nye sider af sig selv og blive fortrolig med hele følelsesspektret. Det sker på en måde, så det gradvist finder balance og helheden i sig selv.  

Heltetræningen for børn og unge er gennemtestet gennem grundigt feltarbejde på over 350 skoler, ungdomsskoler, gymnasier, produktionsskoler m.v. på landsplan og dermed flere tusinde børn og unge.

Der indgår både pædagogik og psykologi i Heltetræningen. For størst gavnlige effekt er det vigtigt at deltage hver gang.

Hvis du gerne vil vide mere om Heltetræning til lige netop dit barn, så er du velkommen til at kontakte en af vores Heltetrænere.

Tryk her for at tilmelde dit barn eller få yderlige information under kontakt