Børnehavebørn 3 - 6 år

Hvert barn har sit helt eget unikke særpræg.

Vi arbejder med fire grundfølelser som er glæde, omsorg, vrede og tristhed. At føle glæde, føle omsorg, føle vrede og føle sig trist. Den femte følelse er angst, at føle angst. Vi bruger De Fire Temperamenter, der tilknytter sig grundfølelserne. Vi har inddelt de enkelte grundfølelser i farver. Hvert barn har sine egne unikke ”farver”.

 

Det kan beskrives således:

Når en flok børnehavebørn er ude at gå tur er det oftest let at få øje på børns særpræg.

Et sangvinsk barn kunne finde på at hive blade af alle buske på vejen, selvom man siger stop for tredje gang.

 

Et flegmatisk barn vil ofte forsøge at holde to pædagoger i hånden.

 

Et kolerisk barn vil oftest sætte hastigt i gang med retning mod den første lyskurv, hvis man ikke når at få sagt stop i tide.

 

Et melankolsk barn ville gå allerbagerst med flyverdragten nede om rumpen. Det kan være fornøjeligt at se på men ikke særligt hensigtsmæssigt.

 

Et neurotisk barn ville være blevet hjemme. Det er en blokering der ikke i sig selv er et særpræg, men et udtryk for stilstand og dermed alarmerende.

- Læs mere om farverne på dette link

Det er vigtigt at blive styrket endnu mere som den man er, men det er lige så vigtigt at lære om alle de andre farver og følelser for at blive ”et helt menneske” og for at kunne begå sig og stå stærkt i sig selv. Som vi i Heltetræningen siger ”Bliv helten i dit eget liv.” 

Heltetræning for børnehavebørn er et unikt praktisk dannelsesforløb, der hedder Den Ydre Helt fordi børn i denne fase, skal forholde sig til en ydre verden, som de skal lære at navigere og begå sig i, uden at føle angst eller miste modet. Det kræver gå-på-mod og tryghed.

 

I Heltetræningen kan dit barn lære sig selv at kende og blive klar over, hvem det er. Heltetræningen stimulerer fantasi og indlæringsevne, der fremmer harmoniske og selvbærende børn, der kan tage vare på egen adfærd. Målet er igennem et praktisk dannelsesforløb, at skabe livstrygge, sociale, livsduelige og skoleklare børn. 

I forløbet indgår sansemotorisk træning på højt niveau. For at gøre træningen håndgribeligt for barnet arbejder vi med 5 forskellige farver og grundfølelser, hvortil der er tilknyttet et dyr. Den enkelte farve koblet samme med et dyrs grundfølelse udtrykkes i lyd og bevægelse (f.eks. en tiger der er vred). Børnene lærer at sætte krop og lyd på forskellige følelser for på den måde at kunne tage vare på sig selv og egen adfærd i givne situationer.

Dit barn vil opdage, at det føler sig mere tryg i nogle øvelser end andre og det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at du som forælder opmuntrer dit barn igennem forløbet. Hvert enkelt barn har sit eget unikke særpræg og adfærdsmønster. Vi fokuserer på det enkelte barns særpræg og styrker. Samtidig opmuntres barnet til at skrue op for nye sider af sig selv og blive fortrolig med hele følelsesspektret. Det sker på en måde så barnet gradvist finder balance og helheden i sig selv.  

Heltetræningen for børnehavebørn er gennemtestet ved et grundigt feltarbejde på over 150 børnehaver på landsplan og dermed flere tusinde børn.

Der indgår både pædagogik og psykologi i Heltetræningen.

Dannelsen starter allerede inden at Heltetræningen begynder. Derfor har vi opsat   ”De 5 Superregler”

For størst gavnlige effekt og for at barnet forstår forløbet, er det vigtigt at deltage hver gang.

Tryk her for at tilmeld dit barn

Få yderlige information under kontakt