Helteskolen

Helteskolen er en kursusvirksomhed, der tilbyder helhedsorienteret dannelse til børn og unge for at skabe "hele" mennesker.

Det er Helteskolen, der står bag opfindelsen af Heltetræningen og som har skabt materialet til målgrupperne, forløbene og modulerne.

 

Helteskolen henvender sig til børnehaver, institutioner, skoler, gymnasier, pædagog- og lærerseminarier og fagfolk, der er medstøbere af børn og unges udvikling.

Helteskolen uddanner løbende nye Heltetrænere til Forening for Heltetræning, børnehaver, skoler m.v.  Heltetrænerne udgør hele Heltekorpset og videreuddannes jævnligt af Helteskolen.     

Helteskolen tilbyder kurser til forældre, som et vigtigt bindeled i dannelsen.

Her afholdes Familie Learning Lab, som jævnligt bliver udbudt.

Helteskolen tilbyder private 1:1 samtaler, og giver konkrete redskaber til hensigtsmæssigt at løse forskellige problematikker. Helteskolen deltager også i møder mellem f.eks. skoler og hjem.

Se mere på Helteskolen.dk

Med Helteskolens feltarbejde på over 300 børnehaver og skoler, henvender Helteskolen sig til alle, som arbejder med forskningsbaseret viden om børn og unge. 

Helteskolen har 19 års erfaring og laver gerne vidensdeling gennem Dannelses akademiet.

Den samlede organisation

Se mere her