Skolebørn 7 – 12 år

Hvert barn har sit helt eget unikke særpræg.

Vi arbejder med fire grundfølelser, som er glæde, omsorg, vrede og tristhed. At føle glæde, føle omsorg, føle vrede og føle sig trist. Vi bruger De Fire Temperamenter, der tilknytter sig de grundfølelser vi arbejder med.

Vi har inddelt de enkelte grundfølelser i farver. Hvert barn har sine egne unikke ”farver”.

Det kan kort beskrives således:

 

  • Den røde: Sangvinikeren er spontan, udadvendt, optimistisk og livlig. Et sådant barn er ikke optaget af andres grænser, men af at sætte sine egne behov igennem.
     
  • Den gule: Flegmatikeren er æstetisk, ligevægtig, venlig, medfølende, empatisk og god til at samarbejde. Dette barn er samvittighedsfuld og optaget af andres behov og bliver ofte bekymret, men viser sjældent vrede.

     
  • Den grønne: Kolerikeren er handlekraftig, hurtig, udadreagerende, rastløs, impulsiv, stædig og dominerende. Dette barn, er meget optaget af sine egne behov og af at håndhæve egne grænser.

     
  • Den blå: Melankolikeren er eftertænksom, finurlig, idérig, indadvendt, tungsindig, tavs, langsom, grundig, ærlig og reflekterende. Dette barn har tendens til selvmedlidenhed og gemmer følelserne dybt i sig selv.

Dit barn kan indeholde flere farvenuancer, der er blandinger af ovenstående. Dit barn kan således være introvert, ekstrovert  eller ambivert der både er introvert og ekstrovert. Der er ikke nogle farver, der kan være forkerte, det handler om at få balance i alle fire farver.

 

-   Læs mere om farverne på dette link

Vi arbejder også med en femte følelse, som er angst. At føle angst, som er noget både børn og voksne føler og som kan være en stopklods for dit barns videre udvikling. Implicit i vores træning, kommer vi omkring fem grundfølelser.

Det er vigtigt at blive styrket endnu mere som den man er, men det er lige så vigtigt at lære om alle de andre farver og følelser for at blive ”et helt menneske” og for at kunne begå sig og stå stærkt i sig selv. Som vi i Heltetræningen siger ”Bliv helten i dit eget liv.” 

Heltetræning for skolebørn er et unikt praktisk dannelsesforløb, der hedder Den Indre Helt,  fordi børn i denne fase skal lære at lytte indadtil, til en indre ro, indre adfærd og indre styrker. Målet er gennem praktisk dannelse, at skabe livstrygge, selvbevidste, sociale og livsduelige børn med selvværd, der er undervisningsparate. Praktisk dannelse betyder, at dit barn får en konkret erfaring,  som barnet kan omsætte og bruge i sit liv.

Gennem sansemotoriske øvelser, på højt niveau, udfordrer Heltetræningen dit barn. På rekordtid tilegner det sig færdigheder til at kunne “tune in” med en 100 % mental og fysisk parathed. Du vil opleve, at dit barn bliver i stand til at navigere indefra. Det lærer sig selv bedre at kende og finder sin indre balance.

For at gøre træningen håndgribeligt for barnet arbejder vi med 5 forskellige grundfølelser, hvortil der bl.a. er tilknyttet et dyr og øvelser. Den enkelte farve koblet samme med et dyrs grundfølelse udtrykkes i lyd og bevægelse (f.eks. en tiger der er vred, laver hurtige øvelser/bevægelse). Børnene lærer at sætte krop og lyd på forskellige følelser for på den måde at kunne tage vare på sig selv og egen adfærd i givne situationer.

Dit barn vil opdage, at det føler sig mere tryg i nogle øvelser end andre og det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at du som forælder opmuntrer dit barn igennem forløbet. Hvert enkelt barn har sit eget unikke særpræg og adfærdsmønster. Vi fokuserer på det enkelte barns særpræg og styrker. Samtidig opmuntres barnet til at skrue op for nye sider af sig selv og blive fortrolig med hele følelsesspektret. Det sker på en måde, så barnet gradvist finder balance og helheden i sig selv.  

Heltetræningen for skolebørn er gennemtestet ved et grundigt feltarbejde på over 250 skoler på landsplan og dermed flere tusinde børn.

Der indgår både pædagogik og psykologi i Heltetræningen.

For størst gavnlige effekt og for at barnet forstår forløbet, er det vigtigt at deltage hver gang.

Tryk her for at tilmelde dit barn eller få yderlige information under kontakt