Unge 13 - 21år

Hvert unge barn har sit helt eget unikke særpræg.

Vi arbejder med fire grundfølelser, som er glæde, omsorg, vrede og tristhed. At føle glæde, føle omsorg, føle vrede og føle sig trist. Vi bruger De Fire Temperamenter, der tilknytter sig de grundfølelser vi arbejder med.

Vi har inddelt de enkelte grundfølelser i farver. Hvert barn har sine egne unikke ”farver”.

Det kan kort beskrives således:

  • Den røde: Sangvinikeren er spontan, udadvendt, optimistisk og livlig. Dette unge menneske er ikke optaget af andres grænser, men af at sætte sine egne behov igennem.

     
  • Den gule: Flegmatikeren er æstetisk, ligevægtig, venlige, medfølende, empatisk og god til at samarbejde. Dette unge menneske er meget samvittighedsfuld og optaget af andres behov og bliver ofte bekymret, men viser sjældent vrede.

     
  • Den grønne: Kolerikeren er handlekraftig, hurtig, udadreagerende, rastløs, impulsiv, stædig og dominerende. Dette unge menneske, er meget optaget af sine egne behov og af at håndhæve egne grænser.

     
  • Den blå: Melankolikeren er eftertænksom, finurlig, idérig, indadvendt, tungsindig, tavs, langsom, grundig, ærlig og reflekterende. Dette unge menneske, har tendens til selvmedlidenhed og gemmer følelserne dybt i sig selv.

 

Dit barn kan indeholde flere farve nuancer, der er blandinger af ovenstående. Dit barn kan således være introvert, ekstrovert  eller ambivert der både  er introvert og ekstrovert.

- Læs mere om farverne på dette link

Vi arbejder også med en femte følelse, som er angst. At føle angst, som er noget både unge og voksne føler og som kan være en stopklods for din teenagers videre udvikling. Implicit i vores træning, kommer vi omkring fem grundfølelser.

Det er vigtigt at blive styrket endnu mere som den man er, men det er lige så vigtigt at lære om alle de andre farver og følelser for at blive ”et helt menneske” og for at kunne begå sig og stå stærkt i sig selv. Som vi i Heltetræningen siger ”Bliv helten i dit eget liv.” 

Heltetræning for unge er et unikt praktisk dannelsesforløb, der hedder Den Hele Helt. ”Hele” fordi unge skal kunne navigere i Verden gennem 3 faser. Det indre, det ydre og Verden omkring. Der lægges vægt på det hele menneske i alle dets faser. Alle unge har et unikt potentiale, som i denne fase skal kultiveres og udvikles til gavn for sig selv og fællesskabet. 

Målet er gennem praktisk dannelse at skabe livstrygge, sociale, livsduelige og hele mennesker, der er selvsikre og innovationsparate.

Dit unge barn skal gennem 3 faser lære sig selv så godt at kende, at det under pres er i stand til at sanse det ydre og lytte til sit indre og herfra tage et dybere valg, der er i overensstemmelse med egen overbevisning. Snart skal dit voksne barn navigere rundt i en hastelig foranderlig Verden bestående af mange valg, fællesskaber og skabe sig sin egen tilværelse.

Gennem sansemotoriske øvelser udfordrer Heltetræningen den unge. På rekordtid tilegner det sig færdigheder til at kunne “tune in” med en 100 % mental og fysisk parathed. Du vil opleve at din søn/datter bliver i stand til at navigere indefra. Det lærer sig selv bedre at kende og finder sin indre balance.

Hvert unge menneske har sit eget unikke særpræg og adfærdsmønster. Vi fokuserer på dets særpræg og styrker. Samtidig opmuntres den unge til at skrue op for nye sider af sig selv og blive fortrolig med hele følelsesspektret. Det sker på en måde, så det gradvist finder balance og helheden i livet.

Heltetræningen for unge er gennemtestet gennem grundigt feltarbejde på over 100 skoler, ungdomsskoler, gymnasier, produktionsskoler mv. på landsplan og dermed flere tusinde unge.

Der indgår både pædagogik og psykologi i Heltetræningen.

For størst gavnlige effekt er det vigtigt at deltage hver gang.

Tryk her for at tilmelde dit unge barn eller få yderlige information under kontakt