Mission/Vision/Værdier

 

Vision

Forening for Heltetræning ønsker at give alle børn og unge mulighed for at blive ”Helten* i deres eget liv”. Vi ønsker at skabe selvbevidste og livstrygge mennesker, der med et højt selvværd kan stå stærkt i sig selv og livet.

*helt er nordgermansk og betyder hel

Mission

Gennem Heltetræning udvikler vi dit barns styrker og hjælper det med at lære nye sider af sig selv at kende. Vi arbejder med en opmuntrende tilgang, med sansemotoriske øvelser på højt niveau, følelser, psykologi, kunststilarter, indre og ydre sansning og meget mere.

 

Forening for Heltetræning udvikler børn og unge, som dem de er og vi tilbyder praktiske dannelsesforløb skræddersyet til barnets alder og udviklingstrin.

 

rdier

Alt hvad vi gør har til formål at styrke børn og unge, som dem de er, i deres udvikling og livstryghed så de lærer at begå sig og stå stærkt i sig selv.