Pædagogik og teori

De videnskabelige værktøjer bag Heltetræningen

- Didaktik*, metode, teori, pædagogik og psykologi.

*Didaktik er læren og undervisningens mål og indhold. Didaktik er den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med bibringelsen af kundskaber.

Mål og indhold

Målet med Heltetræningen er praktisk dannelse. Det overordnede formål er at skabe livstrygge og hele mennesker. En Helt kommer af ordet hel på germansk. Ligesom ordet integritet betyder hel. Til Heltetræning skal man således ikke være perfekt, men hel.  Gennem praktisk dannelse får deltagerne erfaring med denne helhed.

Talentet er det vi ved, vi er gode til og de kompetencer vi ofte bruger. Potentialet er det ubevidste og kan komme til udtryk som en længsel efter at bruge andre sider af os selv – vi ved bare ikke præcist, hvad det er endnu. Vi har alle ressourcer, der gør os fantastiske som mennesker og dem skal vi have frem. Til Heltetræningen kalder vi det Den Indre Helt, for manualen er i os selv.

Heltetræning er en unik sammensat innovativ og helhedsorienteret metode, der gennem fysisk og psykisk bevidstheds- og sansemotorisk træning, har afsæt i kinesisk Qi Gong, Yoga, meditation mv. Der indgår forskellige klassiske kunststilarter til dannelse af en større sammenhæng, der til sidst kvitteres med heltetest og diplom.

Psykologien

Heltetræningen indeholder i høj grad psykologi. Vi benytter os af Mentalisering, for at deltagerne skal kunne forstå sig selv eller andres mentale tilstand bedre. Mentalisering sætter os i stand til at betragte relationer lidt ”fra oven”, og se os selv udefra og andre indefra.

I Heltetræningen benytter vi os af kunstige virkemidler der bibringer stimulation, også kaldet arousal, hvor deltagerne opnår høj ophidselse i en fysiologiske og psykologiske tilstand. Heltetræningen har fokus på det tæmmede og det utæmmede. Det er her, at deltagerne kan afprøve deres evne til oprigtig selvkontrol, hvilket giver et praktisk fundament.   

Adfærdspsykologi er en videnskabelige tilgang, der beskriver organismers adfærd dvs. de faktiske bevægelser af kroppen. Som moderne kropsterapeuter aflæser Heltetræneren børn og unges særpræg ud fra devisen om, at vi ”ER” krop.

 

Pædagogik og psykologi

Vi benytter os af en dybere pædagogisk tilgang, der omhandler personlighedens dannelse i vid forstand, hvor vi stimulerer helheden hos den enkelte. Opmuntrende adfærdsregulering er en stor del af Heltetræningen, der begejstrer deltagerne med vilje og mod, til at finde dybere lag og ressourcer i deres personlighed.

Bogen ”U’et i praksis” har Helteskolen været medforfatter på. Den omhandler Teori U, der er en innovationsteori og ændringshåndteringsmetode af Otto Scharmer, som beder os og om, at vi stopper med at downloade, men derimod henter inspiration fra et spirende nu.  

De 4 Temperamenter

Læren om De Fire Temperamenter bygger på læren om de fire elementer. Teorien om et individuelt karakteriserende medfødt temperament er en væsentlig del af psykologien.

Vores adfærd er styret af vores følelser. Følelserne er signaler om de behov, vi har. Mange konflikter udspringer af uopfyldte behov. Når vi får øje på hvem vi er, og hvad der er årsag til vores adfærd og behov, kan vi ændre os.  For vi indeholder det hele, men få af os benytter det hele. Heri findes psykologiens personlighedstyper om de ekstroverte, introverte og mellemstadiet de ambiverte.

  • Sangviniker, Flegmatiker, Koleriker, Melankoliker og Neurotikeren

Se mere om De Fire Temperamenter her

De 4 Læringsstile

I vores arbejde med menneskers udvikling benytter vi os, som en naturlighed, af De 4 Læringsstile. Vi opfatter og lærer forskelligt. Mange skoler benytter dette værktøj, dog uden held, da dybden af læringsstilene forudsætter, at man kan vurdere det enkelte menneske, hvilket meget få kan. Kombinationen af vores pædagogiske og psykologiske tilgang, gør at vi har ”knækket” koden, og finder dette værktøj yderst anvendeligt. 

 

 

Flow

Flow, frekvens og fordybelse er en vigtig del af Heltetræningen. Heltetræningen kombinerer lyd, farve, følelse og bevægelse i en unik og kompleks metode til at skabe hele mennesker. Det handler om frekvens. Indenfor filosofi, systemteori, videnskab og kunst er emergensprocessen, hvorved større helheder og mønstre opstår gennem vekselvirkning mellem mindre eller simplere entiteter, selvom disse ikke selv udviser eller besidder disse. Noget ”andet” opstår. Denne tilstand kan ikke forklares men skal opleves til Heltetræningen.

I flow processer indgår Kontakt Improvisation, skuespil, Streetmovements, sang etc.

Dannelsesrejsen består af dette flow i Heltetræningen, hvor emergens er konsekvensen af denne sum.

De mange intelligenser blev oprindeligt introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner. Heltetræningen har fokus på ”selvklog”, som omdrejningspunkt for at de andre intelligenser bliver stimuleret og anvender denne teori i praksis med ovenstående teorier.