Rammeaftale

Rammeaftale for Heltetræning 

I Forening for Heltetræning har vi en rammeaftale med vilkår, som du som forælder skal underskrive, før opstart af kursusforløb. Dette er en almindelig standardproducere, når voksne har med børn at gøre.

Til forældre/kontaktperson:

For størst gavnlige effekt af Heltetræningen og for at få helheden med i forløbet, er det vigtigt at deltage hver gang. Derfor er det vigtigt, at forældre eller ansvarlige for barnet, opmuntrer barnet igennem forløbet.

For at få en bedre forståelse af Heltetræningen er det vigtigt, at man sætter sig ind i Heltetræningsprogrammet ved at læse om dette på heltetræning.dk. Der vil være en introdag den første gang i forløbet, hvor de praktiske informationer om Heltetræningen gennemgås. Her vil man modtage information om Heltetræning, hvor vi viser de dybere videnskabelige værktøjer og teorier, som ligger bag. Det skulle gerne understøtte forståelsen hos barnet og forældre eller den ansvarlige for barnet og skabe en tryghed. Hver gang indeholder forskellige klassiske kunststilarter, som sang, dans, kamp og skuespil. Forløbets sidste kursusdag afsluttes med en heltetest, som bestået kvitteres med et diplom.

Heltetræning:

Heltetræning er dannelse. Heltetræning indeholder kropslig adfærdsterapi, hvor der altid tages udgangspunkt i Helteskolens undervisningsmetoder og -materiale: Den Ydre Helt / Den Indre Helt / Den Hele Helt.

Formålet med Heltetræningen er dannelse gennem mental, følelsesmæssig og fysisk træning. Dannelsen består bl.a. af opmuntrende adfærdsregulering. Dette gøres ved både mundtlig instruktion, kropslig anvisning og tilretning ved fysisk kontakt; i form af bl.a. løft, vejledning af kropsholdning, hvilepositioner, samt almindelig undervisning og hjælp til fysisk bevægelse.

Vores Heltetrænere er uddannede kropsterapeuter og stræber mod at børn og unge får et sundt, trygt og naturligt kendskab til deres egen krop.

Grundregler for deltagelse i Heltetræning:

Man deltager og lytter. Man informerer Heltetræneren, når man forlader rummet. Man har ikke hovedbeklædning på, med mindre det er af religiøs overbevisning. Ingen har tyggegummi i munden. Unødig brug af bandeord undlades. Man har inden undervisningen fået besørget sig selv.

Heltetræningen består af 12 gange med afsluttende Heltetest og Heltefest. Hver gang indeholder en ny færdighed. Hvis barnet er utrygt kan forældre eller den ansvarlige for barnet opholde sig i lokalet i kortere tid, hvilket aftales med Heltetræneren. Alle forældre er velkomne den første gang på Intro dagen, 6., 11. og 12. mødegang.

Nødplan: (sker meget sjældent)

Kurset stoppes øjeblikkeligt:

• Hvis et barn mod forventning måtte komme til skade.

• Hvis der er voldelig eller truende adfærd fra et barn eller en voksen*.

• Hvis et barn nægter at adlyde og modsiger sig Heltetrænerens besked i mangel på respekt*.

• Hvis et barn gentagende gange modsiger sig Heltetræningens regler*.

*Her gives der ikke penge retur.

Hvis kurset stoppes af en af ovennævnte grunde, kontaktes forældrene øjeblikkeligt. Ved voldelig eller truende adfærd kontaktes politiet i yderste konsekvens.

Formålet med kurset er:

- ”Et tilbud om at tage ansvar, stå ved sig selv og de særpræg* man har”.

*(Vores særpræg er den samlede sum af vores unikke personlighed, der indeholder det hele)

  • At skabe kontakt til sit unikke potentiale og styrke barnets integritet (Den Indre Helt).
  • At skabe ro og koncentration.
  • At barnet bliver mere fokuseret og får skærpet opmærksomhed på kroppens ressourcer.
  • At styrke barnets selvtillid og selvværd, så det fremstår mere selvsikkert.
  • At styrke kompetenceudviklingen for det enkelte barn i så ung en alder som muligt.
  • At børn og unge gennem krop og sansetræning via Den Indre Helt, aktiverer sig selv i det daglige.
  • At børn med generelle indlæringsvanskeligheder får mulighed for at deltage på lige fod med andre børn.
  • At skabe selvbærende børn, der er i stand til at tage hånd om sig selv og de konflikter, der måtte opstå i løbet af en dag.

Børn har brug for at lytte indadtil, for at optimere sin indre ro, indre adfærd og indre styrke.

Med ro, koncentration og nærvær vil børn være bedre udrustet og mere robuste til livet.

Heltetræning giver redskaber, der gør at børn trives og selv kan håndtere de problemer, der opstår i løbet af dagen. Heltetræning er opmuntrende adfærdsregulering, der begejstrer børn til at yde og gøre sit bedste. Der skabes et unikt rum hvor børn gennem dannelsestræning og leg kan udfolde sig sammen

med andre. Med Heltetræning lærer dit barn at passe på sit energiniveau bl.a. i skolen, så dit barn hele tiden har størst ydeevne. Det enkelte barn opnår fysisk og psykisk velvære der gør, at barnet bliver mere nærværende i sine omgivelser. Barnet vil i løbet af kursusforløbet opleve at få det bedre såvel psykisk som fysisk.

Orienteringsforpligtelse:

Det påhviler forældre at informere sit barn om kursets afvikling og formål. Forældre, barnets ansvarlige, har pligt til at oplyse, hvis barnet har diagnoser, behov for medicin eller andre hensyn, der bør tages i undervisningen. Heltetræneren har tavshedspligt under ansvar.

Praktisk

Vi opfordrer til at barnet har bevægeligt tøj på, fx kondibukser og en t-shirt/ trøje.

Barnet deltager uden forældre med mindre andet er aftalt med Heltetræneren.

Afbud/ aflysning:

Afbud kan foregå pr. mail info@heltetraening.dk

Se betalingsbetingelserne på foreningens hjemmeside.

Foreningen er ikke pålagt at gennemføre en kursusdag en anden dag uden betaling.

Der gives ikke ekstra undervisning pga. sygdom, afbud af andre grunde eller ved force majeure.

Forsikringsforhold:

Deltagernes husstandsforsikring dækker evt. skader, person- som tingsskader, som en kursusdeltager måtte foranledige. Forvolder en deltager skade på inventar el. andet, bortvises pågældende fra undervisningen.

Deltagelse sker på eget ansvar.

Forening for Heltetræning tager sig af Heltetræningen i fritidsordninger, forenings- og fritidslivet, hjælpeorganisationer, kulturelle arrangementer. Foreningen har et tæt samarbejde med virksomheden Helteskolen*

*Helteskolen er en materiale- og kursusvirksomhed, der tager sig af Heltetræning i børnehaver, skoler, institutioner, gymnasier, efterskoler og virksomheder m.m. Helteskolen står for alt undervisningsmateriale og uddanner Heltetrænere.

 

For at deltage i kurset skal rammeaftalen været gennemlæst grundigt inden kursusstart.

Med venlig hilsen

Forening for Heltetræning

 

Adresse: Hellebro, Mosedalvej 15, Kontorhotellet, 2500 Valby, telefon 77 550 500

Hjemmesiden: info@heltetræning.dk